WALERIA MATELSKA

 

«In my paintings, I focus on a minimalist form that allows me to easily illustrate observations and provide answers to philosophical and existential questions. My figures rarely show specific people, rather they are collective images. I focus on presenting the spiritual journey that a person undertakes throughout life. I want my paintings to enter into a dialogue with the viewer, so that he or she feels uplifted by reflection resulting from the observation and analysis of my paintings.»

Waleria MATELSKA

 

***

„W swoich pracach malarskich skupiam się na minimalistycznej formie, która pozwala w prosty sposób zobrazować obserwacje i ująć odpowiedzi na zadane sobie pytania o charakterze filozoficznym i egzystencjalnym. Przedstawiane postacie rzadko pokazują konkretnych ludzi, raczej są to obrazy zbiorowe. Koncentruję się na przedstawieniu podróży duchowej, którą człowiek odbywa przez całe życie. Chcę, aby moje obrazy weszły w dialog z odbiorcą, aby poczuł się on podbudowany wskutek refleksji wynikającej z obserwacji i analizy moich obrazów.”

Waleria MATELSKA