WALERIA MATELSKA

 

IMG_0001-maly
_MG_1669
IMG_0683-mały
Nowy---50-x-70-cm
6
_MG_1662
3
Nowy---50-x-79-cm
Nowy-40-x-22-cm
_MG_2160
_MG_1628
image_67237633
_MG_1653
IMG-2832
_MG_1661

 

«In my paintings, I’m using a minimalist simple form, I look for answers to philosophical and existential questions. I focus on presenting the spiritual journey that man, as a conscious being, goes through his whole life. Objective reality does not exist, man should constantly research his «inner demons» to consciously manage his life as far as his imagination and reality allows. Studying feelings brings one closer to understanding their origins and understanding the possible consequences of actions under the influence of emotions and emotional impulses. Being aware of this fact can help one find his own way of life. With my works, I want to make the viewer feel encouraged by the reflections that result from the observation and analysis of my paintings.»

Waleria MATELSKA

 

***

 

„W swoich pracach malarskich za pomocą minimalistycznej prostej formy szukam odpowiedzi na zadane sobie pytania o charakterze filozoficznym i egzystencjalnym. Moim medium jest malarstwo, które oddziałuje na widza symbolem i kolorem, wzbudzając uczucia, które są silniejsze niż racjonalna świadomość. Kolor w moich pracach jest tak samo ważny jak i forma, ponieważ przy minimalizmie, który jest istotą moich poszukiwań, dosłownie wszystko ma ogromne znaczenie. Proces malowania jest dla mnie medytacją i rozmową ze sobą i obrazem. W swoich pracach koncentruję się na przedstawieniu podróży duchowej, którą człowiek, jako istota świadoma, odbywa przez całe życie. Obiektywna rzeczywistość nie istnieje, człowiek powinien nieustannie badać swoje „wewnętrzne demony”, żeby świadomie kierować własnym życiem na tyle, na ile pozwala wyobraźnia i rzeczywistość. Studiowanie uczuć przybliża rozumienie ich pochodzenia. To pozwala na pojmowanie możliwych konsekwencji działań pod wpływem impulsów uczuciowych i emocjonalnych. Świadomość tego faktu może pomóc w odnalezieniu własnej drogi życiowej. Swoimi pracami chcę nakłonić widza do refleksji, a może nawet wzbudzić chęć do wkroczenia na nowe terytoria.”

Waleria MATELSKA