Was born in 1994,  Belarus. Lives and works in Warsaw, Poland.


Education:

2015-2018 – Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw

2012-2015 — Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Cracow

Selected exhibitions:

2023 — Summer Salon, Rempex Auction House, Warsaw, Poland
2022/2023 — Winter Salon, Rempex Auction House, Warsaw, Poland
2022 — Pre-auction exhibition of the XXI Charity Auction «Seed of Art, Garden of Hope», National Museum in Warsaw, Warszaw, Poland
2021/2022 — Exhibition at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union, exhibition organized by Galeria Katarzyna Napiórkowska, Brussels, Belgium
2021/2022 — Winter Salon, Rempex Auction House, Warsaw, Poland
2021 — Summer Salon, Rempex Auction House, Warsaw, Poland
2021 — Exhibition at the Representation of the European Union in Poland, exhibition organized by the Katarzyna Napiórkowska Gallery, Warsaw, Poland
2020 — Summer Salon, Rempex Auction House, Warsaw, Poland
2020 — «Together», Katarzyna Napiorkowska Gallery, Brussels, Belgium (solo exhibition)
2019 — Painters’ Club exhibition Stanisław Feliks Count Szembek, Praga del Arte Gallery, Warsaw, Poland
2018 — Exhibition of Finalists of the Eibisch Award 2018 competition, Katarzyna Napiórkowska Gallery, Warsaw, Poland
2018 — «Fury», Autonomia Gallery, Warsaw, Poland (solo exhibition)
2018 — «To overcome loneliness», Stanisław Staszic Public Library in the Bielany District in Warsaw, Warsaw, Poland (solo exhibition)
2018 — «JBC! JESZCZE BĘDZIE CUDOWNIE!», Spokojna Gallery — Faculty of Media Art of the Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
2017 — «Melancholia», CJNJ Gallery, Warsaw, Poland
2017 — «Maź», CJNJ Gallery, Warsaw, Poland
2016 — «64/9», Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
2016 — «Pracownia rysunku 64″, Wystawa Gallery, Warsaw, Poland
2016 — Outdoor exhibition, Tolkmicko, Poland
2015 — «Painting», club “Nie lubię poniedziałków”, Cracow, Poland
2015 — «Kiedy rozum śpi», “Kazimierz” Culture Center , Cracow, Poland
2015 — Exhibition of students of the studio of Professor Zbigniew Sprycha, Voivodeship Public Library, Cracow, Poland

 

***

 

Urodziła się w 1994 roku na Białorusi. Mieszka i pracuje w Warszawie.

 

Edukacja:

2015-2018 – Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

2012-2015 — Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Wybrane wystawy:

2023 — Salon Letni, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, Polska
2022/2023 —Salon Zimowy, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, Polska
2022 — Wystawa przedaukcyjna XXI Aukcji Charytatywnej „Ziarno Sztuki, Nadziei Ogród”, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, Polska
2021/2022 — Wystawa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, wystawa zorganizowana przez Galerię Katarzyny Napiórkowskiej,  Bruksela, Belgia
2021/2022 —Salon Zimowy, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, Polska
2021 — Salon Letni, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, Polska
2021 — Wystawa w Przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Polsce, wystawa zorganizowana przez Galerię Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
2020 — Salon Letni, Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, Polska
2020 — „Razem”, Galeria Katarzyny Napiorkowskiej, Bruksela, Belgia (wystawa indywidualna)
2019 — Wystawa Klubu Malarzy Stanisław Feliks hrabia Szembek, Galeria Praga del Arte, Warszawa, Polska
2018 — Wystawa Finalistów konkursu Eibisch Award 2018, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, Polska
2018 — „Furia”, Galeria Autonomia, Warszawa (wystawa indywidualna), Polska
2018 — „Przezwyciężyć samotność”, Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica na Bielanach w Warszawie (wystawa indywidualna), Warszawa, Polska
2018 — „JBC! BĘDZIE CUDOWNIE!”, Galeria Spokojna — Wydział Sztuki Mediów ASP, Warszawa, Polska
2017 — „Melancholia”, Galeria CJNJ, Warszawa, Polska
2017 — „Maź”, Galeria CJNJ, Warszawa, Polska
2016 — „64/9”, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, Polska
2016 — „Pracownia rysunku 64”, Galeria Wystawa, Warszawa, Polska
2016 — Wystawa plenerowa, Tolkmicko, Polska
2015 — „Malarstwo”,  klub  „Nie lubię poniedziałków”, Kraków, Polska
2015 — „Kiedy rozum śpi”, Centrum Kultury „Kazimierz”, Kraków, Polska
2015 — Wystawa studentów pracowni prof. Zbigniewa Sprychy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, Polska